Prawa pasażerów w Unii Europejskiej - aplikacja

Aplikacja na smartfony, poświęcona prawom pasażerów w Unii Europejskiej. Zawiera informacje dotyczące wszystkich rodzajów transportu (lotniczego, kolejowego, morskiego i autobusowego), w odniesieniu do których opracowano w Unii katalogi praw pasażera. Dostępna jest w 25 wersjach językowych. Ponadto aplikacja posiada ułatwienia dla osób niewidomych.

Udostępnienie programu jest elementem realizacji kampanii „Your Passenger Rights at Hand", prowadzonej przez Komisję Europejską.

Nazwa oryginalna: "Your Passenger Rights at Hand"

http://ec.europa.eu/transport/passenger-rights/en/mobile.html

Wydawca

    European Commission
    Rue de la Loi 200
    1040 Bruxelles
    http://www.europioneers.eu/contact-us
    Strona www