eTwinning.pl - współpraca szkół podstawowych i średnich w Europie

eTwinning to program UE wspierający współpracę szkół podstawowych i średnich w Europie za pośrednictwem mediów elektronicznych.

„eTwinning krajowy” jest uzupełnieniem tego przedsięwzięcia – umożliwia realizację wspólnych inicjatyw w granicach Polski. Może to być atrakcyjna oferta dla nauczycieli nie władających obcym językiem w wystarczającym stopniu.

Dzięki udziałowi w nowej inicjatywie nauczyciele będą mieli okazję poznać metody współpracy ze szkołą partnerską, wypróbować platformę eTwinning Desktop (czyli Pulpit nauczyciela) oraz TwinSpace - platformę do realizacji projektu. Pozwoli im to na zdobywanie i doskonalenie kompetencji cyfrowych, a w przyszłości ułatwi podjęcie decyzji o zaangażowaniu się w projekty międzynarodowe.

http://www.etwinning.pl/

Wydawca

  Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu Erasmus+
  ul. Mokotowska 43
  00-551 Warszawa
  +48 22 46 31 000
  kontakt@frse.org.pl
  Strona www
  Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji jest fundacją Skarbu Państwa, koordynatorem programu Erasmus+ w Polsce. Obsługuje programy wsparcia i współpracy zagranicznej w dziedzinie edukacji, szkoleń zawodowych i działań młodzieżowych.