Online Linguistic Support – ocena kompetencji językowych w programie Erasmus+

Narzędzie służy do obowiązkowej oceny kompetencji językowych osób korzystających z mobilności długoterminowych w ramach programu Erasmus+. Ocena ta musi zostać przeprowadzona zarówno przed wyjazdem, jak i po powrocie, tak by możliwe było zmierzenie dokonanych postępów.

Online Linguistic Support umożliwia też internautom uczestnictwo w kursach językowych online: obecnie dostępne są materiały dotyczące języka angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, włoskiego i niderlandzkiego.

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/online-linguistic-support_en.htm

Wydawca

  European Commission DG Education and Culture
  Unit B4
  Avenue du Bourget, 1
  Belgium
  +32-2-2955704
  EAC-SSA-2012@ec.europa.eu
  European Commission-DG Education and Culture