Znaleźć pracę w Europie - przewodnik dla poszukujących pracy

Przewodnik wyjaśnia m.in., co trzeba zrobić, by właściwie przygotować się do wyjazdu, kto może pomóc w poszukiwaniu miejsca pracy, jakie usługi oferuje sieć EURES oraz jak wyglądają zwykle procedury rekrutacyjne. W publikacji można również znaleźć podstawowe informacje nt. zakładania działalności gospodarczej i transgranicznego świadczenia usług.

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=10413&langId=pl

Wydawca

Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równości Szans
European Commission
DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities
200 rue de la Loi
Belgia
+32 2 2967438
+32 2 2969770
Strona www