Organizacja roku szkolnego europejskich szkół podstawowych i średnich 2014/2015

Kompendium wiedzy na temat organizacji roku szkolnego szkół podstawowych i średnich w 28 krajach członkowskich UE oraz na Islandii, w Liechtensteinie, Norwegii, Szwajcarii i Turcji.

Uczniowie, nauczyciele i osoby zarządzające oświatą znajdą tu szczegółowe dane na temat długości roku szkolnego, przerw świątecznych i wypoczynkowych, a także sesji egzaminacyjnych. Autorzy broszur uwzględnili różnice w terminach ferii w poszczególnych regionach opisywanych krajów.

Tytuł oryginalny: “Organisation of school time in Europe - primary and secondary general education”

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/facts_and_figures/school_calendar_EN.pdf

Wydawca

EACEA Education, Audiovisual and Culture Executive Agency
BOUR
Rue Colonel Bourg 135-139
+32 2 233 0111
+32 2 233 0150
EACEA-ICT-LLP@ec.europa.eu
Strona www