Wynagrodzenia pracowników oświaty w Europie 2013/14 - publikacja

Tabele porównawcze dotyczące zarobków w 32 krajach Europy, dotyczące osób zatrudnionych na pełen etat wykwalifikowanych nauczycieli oraz dyrektorów przedszkoli, szkół podstawowych, ponadpodstawowych i gimnazjów.

Tytuł oryginalny: “Teachers' and School Heads' Salaries and Allowances in Europe 2013/14”

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/facts_and_figures/salaries.pdf

Wydawca

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency
Education and Youth Policy Analysis
Avenue du Bourget 1 (BOU 2)
B-1049 Brussels
Tel. +32 2 299 50 58
Fax +32 2 292 19 71
eacea-eurydice@ec.europa.eu
Strona www