Eurobarometr – Dostęp i uczestnictwo w kulturze 2013

Podsumowanie ankiety Eurobarometru dotyczącej dostępu do kultury i udziału w przedsięwzięciach kulturalnych, zarówno w roli twórców, jak i widzów.

Tytuł oryginalny: "Cultural access and participation 2013"

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_399_380_en.htm#399