Mobilność edukacyjna i edukacja pozaformalna w Europie: strategie rozwoju, metody wdrażania i przykłady realizacji

W broszurze znaleźć można 23 teksty dotyczące zagadnień akademickich, naukowych, politycznych i praktycznych, przeznaczone dla osób zajmujących się tematyką młodzieżową: liderów organizacji, pracowników młodzieżowych i decydentów, a także naukowców.

Tytuł oryginalny: "Learning mobility and non-formal learning in European contexts: Policies, approaches and examples"

http://pjp-eu.coe.int/documents/1017981/1667851/YKB17_Text.pdf/84ae531b-fbc8-440e-95bf-082d585420bf

Wydawca

  Council of Europe Publications / Editions du Conseil de l'Europe
  Council of Europe
  +33 3 88 41 25 81
  +33 3 88 41 39 10
  publishing@coe.int
  Strona www
  Publishing and Documention Services of the Council of Europe.