„Gotowi na krok w nieznane?” – publikacja nt. pracy za granicą

Publikacja zawiera porady dotyczące szukania zatrudnienia za granicą – zarówno w krajach Wspólnoty, jak i w Islandii, Liechtensteinie, Norwegii i Szwajcarii.

W publikacji znaleźć można między innymi rady dotyczące tego, jak dobrze wypaść na rozmowach kwalifikacyjnych i jak właściwie przygotować dokumenty niezbędne przy zmianie miejsca zamieszkania.

Broszura została opracowana przez doradców sieci EURES.

Tytuł oryginalny: „Gotowi na krok w nieznane? Wszystko, co trzeba wiedzieć o życiu i pracy za granicą – i nie tylko”

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=10439&langId=pl

Wydawca

Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równości Szans
European Commission
DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities
200 rue de la Loi
Belgia
+32 2 2967438
+32 2 2969770
Strona www