Eurobarometr - staże zawodowe

Ankieta opublikowana przez Eurobarometr dotycząca warunków odbywania staży zawodowych i korzyści z pracy w charakterze stażysty.

Tytuł oryginalny: "The experience of traineeships in the EU"

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/flash_arch_390_375_en.htm#378