Znaczenie pracy z młodzieżą w UE - raport

Publikacja opisuje znaczenie pracy z młodzieżą, prezentując płynące z niej korzyści dla młodych ludzi. Chodzi przede wszystkim o rozwój umiejętności i kompetencji, wzmocnienie kapitału społecznego młodzieży oraz kształtowanie jej postaw i zachowań.

W raporcie opisano sytuację w 28 państwach członkowskich UE, szczególną wagę przywiązując do stopnia rozwoju inicjatyw związanych z pracą z młodzieżą oraz ich wpływu na sytuację młodych ludzi i ich osobisty rozwój.

Tytuł oryginalny: „Working with young people: The value of youth work in the EU”.

http://ec.europa.eu/youth/library/study/youth-work-report_en.pdf