Absencja młodzieży w wyborach do Parlamentu Europejskiego - raport

Raport przedstawia powody niskiej frekwencji wyborczej wśród młodych Europejczyków

Tytuł oryginalny: „Addressing youth absenteeism in european elections”

http://www.youthforum.org/assets/2014/02/YFJ-LYV_StudyOnYouthAbsenteeism_WEB.pdf

Wydawca

European Youth Forum
120, Rue Joseph II
+32 2 230 64 90
+32 2 230 21 23
youthforum@youthforum.org
Strona www