Pomiar jakości życia w UE - raport Eurostatu

Publikacja Eurostatu prezentująca wyniki badania mierzącego poziom życia Europejczyków.

Tytuł oryginalny: "Measuring quality of life in the EU"

http://europa.eu/rapid/press-release_STAT-14-45_en.htm

Wydawca

Eurostat
Joseph Bech building
5, Rue Alphonse Weicker
2721 Luxembourg
+352 4301 36789
Strona www