Edukacja, zatrudnienie i szkolenia w krajach sąsiedzkich UE - raport ETF

Raport w sprawie młodych osób, które nie kształcą się, nie szkolą i nie pracują w państwach sąsiedzkich UE.

Badania zostały przeprowadzone przez Europejską Fundację Kształcenia (ETF).

Tytuł oryginalny: “Young people not in employment, education or training in the EU neighbourhood countries”

http://www.enpi-info.eu/files/publications/NEETs%20in%20EU%20neighbourhood%20-%20report.pdf

Wydawca

  ETF European Training Foundation
  Villa Gualino
  Viale Settimio Severo 65
  +39 0 11 630 22 22
  +39 0 11 630 22 00
  info@etf.europa.eu
  Strona www
  The EU agency which supports education and training in countries surrounding the EU