Kompendium wiedzy o krajowych systemach informacji i doradztwa dla młodzieży

Publikacja zawiera kluczowe informacje z materiałów publikowanych przez sieć ERYICA i Radę Europy, dotyczące zadań i funkcji międzynarodowych sieci informacji i doradztwa dla młodzieży działających na poziomie UE, Rady Europy i ONZ.

Czytelnicy mają też okazję porównać systemy funkcjonujące w różnych krajach Europy oraz dowiedzieć się, w jaki sposób przebiegał ich rozwój. Kompendium stanowi więc wyczerpujący poradnik dla działaczy młodzieżowych i decydentów z krajów, w których sieci informacji i doradztwa nie istnieją lub też poziom rozwoju tych sieci albo poszczególnych rodzajów usług mógłby być wyższy.

Tytuł oryginalny: "Compendium on National Youth Information and Counselling Structures"

http://eryica.org/sites/default/files/Compendium%20on%20National%20Youth%20Information%20and%20Counselling%20Structures.pdf

Wydawca

ERYICA - European Youth Information and Counselling Agency
ERYICA A.S.B.L
26, Place de la Gare
+352 24873992
+352 26293215
info@eryica.org
Strona www