Eurobarometr - Praca na czarno w UE

Raport nt. zjawiska pracy na czarno w UE.

Tytuł oryginalny: "Undeclared work in the European Union"

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_402_en.pdf