Zatrudnianie młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym

Autorzy publikacji opisali sytuację młodzieży na europejskim rynku pracy, skutki kryzysu gospodarczego oraz najważniejsze inicjatywy polityczne mające zmienić niekorzystne trendy. Wskazali też najbardziej efektywne sposoby integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na rynku pracy.

Broszura ma pomóc osobom zajmującym się zawodowo rynkiem pracy i włączeniem społecznym w przygotowaniu i wdrożeniu skutecznych działań wspierających młodych ludzi w zdobywaniu zatrudnienia i nabieraniu doświadczenia na rynku pracy.

https://www.salto-youth.net/rc/inclusion/inclusionpublications/inclusionforall/inclusionthroughemployability/

Wydawca

SALTO Youth Initiatives Resource Centre
Bureau International Jeunesse (BIJ),
20-22 rue du Commerce
+32 - 2 - 227 52 82 / 75
+32 - 2 - 218 81 08
youthinitiatives@salto-youth.net
Strona www