„Organizacje młodzieżowe i gwarancje dla młodzieży w Europie” - publikacja EFM

Publikacja Europejskiego Forum Młodzieży porusza problem bezrobocia młodzieży w Europie. W publikacji znaleźć można także szczegółowe analizy rozwoju i wdrażania gwarancji dla młodzieży w dziesięciu krajach członkowskich, przygotowane przez organizacje z tych państw, należące do Europejskiego Forum Młodzieży.

http://www.youthforum.org/assets/2014/04/YFJ_YouthOrganisationsAndTheYouthGuaranteeInEurope_INT-PRINT.pdf

Wydawca

European Youth Forum
120, Rue Joseph II
+32 2 230 64 90
+32 2 230 21 23
youthforum@youthforum.org
Strona www