Podsumowanie kadencji Komisji Europejskiej 2010-2014

W publikacji opisano najważniejsze cele osiągnięte w kadencji 2010-2014, wpływające na życie obywateli Unii i funkcjonowanie firm na jej terenie.

Tytuł oryginalny: "European Commission 2010-2014 - A Record of Achievements"

http://ec.europa.eu/archives/commission_2010-2014/president/achievements/files/RoA_EN.pdf

Wydawca

European Commission
Directorate-General for Communication
1049 Brussels
BELGIUM
Kontakt
Strona www