Unijne programy edukacyjne w Polsce w latach 2007-2013

Raport przedstawia efekty realizacji programów "Uczenie się przez całe życie" i "Młodzież w działaniu" w latach 2007-2013.

http://www.frse.org.pl/sites/frse.org.pl/files/news_frse/1768/raport_2007_2013_15407.pdf

Wydawca

  Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu Erasmus+
  ul. Mokotowska 43
  00-551 Warszawa
  +48 22 46 31 000
  kontakt@frse.org.pl
  Strona www
  Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji jest fundacją Skarbu Państwa, koordynatorem programu Erasmus+ w Polsce. Obsługuje programy wsparcia i współpracy zagranicznej w dziedzinie edukacji, szkoleń zawodowych i działań młodzieżowych.