Eurobarometr - Europejczycy w 2014 roku

Raport przedstawia kompleksowy obraz stanu opinii publicznej na temat Unii Europejskiej.

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_415_en.pdf