„Modernizacja szkolnictwa wyższego w Europie: dostęp, zatrzymywanie i szanse zatrudnienia”

W publikacji przeanalizowano, co rządy państw oraz instytucje szkolnictwa wyższego robią, by poszerzyć dostęp do edukacji, zwiększyć liczbę osób kończących studia (tzw. zatrzymywanie) oraz skuteczniej pomagać młodym we wchodzeniu na rynek pracy (szanse zatrudnienia).

W ankiecie wzięło udział 30 państw – m.in. wszystkie kraje UE z wyjątkiem Luksemburga i Holandii, a także Islandia, Liechtenstein, Czarnogóra, Norwegia i Turcja

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/165EN.pdf

Wydawca

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency
Education and Youth Policy Analysis
Avenue du Bourget 1 (BOU 2 – Unit A7)
B-1049 Brussels
Tel. +32 2 299 50 58
Fax +32 2 292 19 71
eacea-eurydice@ec.europa.eu
Strona www