Sytuacja na rynku pracy w Europie - raport 2014

Raport prezentuje aktualną sytuację na europejskim rynku pracy.

Tytuł oryginalny: "European Vacancy and Recruitment Report 2014"

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=7711

Wydawca

Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równości Szans
European Commission
DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities
200 rue de la Loi
Belgia
+32 2 2967438
+32 2 2969770
Strona www