Skutki zmian wysokości opłat za studia - raport

Raport składa się z analizy porównującej skutki zmian w zasadach odpłatności za naukę w dziewięciu wybranych krajach, oraz szczegółowych opracowań dotyczących poszczególnych państw z tej grupy.

Tytuł oryginalny: „Do changes in cost-sharing have an impact on the behaviour of students and higher education institutions?”

http://ec.europa.eu/education/library/study/2014/cost-sharing/comparative-report_en.pdf