Numa Numa - magazyn o fenomenach Internetu

Magazyn Numa Numa skierowany jest do młodzieży zainteresowanej rozwojem nowych technologii i Internetu, współtworzeniem wirtualnego świata, wykorzystywaniem możliwości, jakie daje sieć. To przewodnik po najnowszych trendach i rozwiązaniach oraz wyzwaniach związanych z bezpieczeństwem online.

http://numanuma.pl/

Wydawca

Fundacja Dzieci Niczyje
ul. Walecznych 59
03-926 Warszawa
+48 22 616 65 05
fdn@fdn.pl
Strona www