Mechanizmy, metody i kryteria publicznego wsparcia dla szkolnictwa w UE

Raport przedstawia strukturę systemów finansowania placówek oraz opisuje zasady przepływu środków pomiędzy poszczególnymi szczeblami administracji. W publikacji opisano sytuację w 27 z 28 państw członkowskich UE oraz w Islandii, Liechtensteinie, Norwegii i Turcji.

Tytuł oryginalny: "Financing Schools in Europe: Mechanisms, Methods and Criteria in Public Funding"

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/170EN.pdf

Wydawca

Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA)
Education, Audiovisual & Culture Executive Agency
Avenue du Bourget, 1
Belgia
B - 1140 Bruksela
+32-2-29 50017
+32-2-29 21325
eacea-info@ec.europa.eu
Strona www