Mobilność na rynku pracy w Europie - publikacja

W publikacji opisano różne typy mobilności, obserwowane trendy i korzyści wynikające ze zmiany kraju zatrudnienia. Czytelnicy mogą się również dowiedzieć, w jaki sposób UE wspiera mobilność oraz chroni prawa osób emigrujących w poszukiwaniu pracy.

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-541_en.htm?locale=en