Publikacja nt. wykluczenia społecznego osób chorych psychicznie

Autorzy publikacji przyjrzeli się problemowi włączenia społecznego osób chorych psychicznie. Jak pokazują badania, tego rodzaju problemy ze zdrowiem są częste szczególnie wśród ludzi młodych, co ma znaczący wpływ na ich rozwój i integrację społeczną i ekonomiczną.

http://www.un.org/esa/socdev/documents/youth/IYD2014/reportsocialinclusionofyouthwithmentalhealth.pdf