Wpływ mobilności na umiejętności i szanse zatrudnienia studentów

Publikacja przedstawia wpływ mobilności na umiejętności i szanse zatrudnienia studentów.
Opracowanie, przygotowane przez niezależnych ekspertów, podsumowuje wyniki badań przeprowadzonych wśród 80 tys. respondentów - nie tylko studentów, ale również przedsiębiorców.

Tytuł oryginalny: "The Erasmus Impact Study: Effects of Mobility on the skills and employability of students and the internationalisation of Higher Education Institutions”

http://ec.europa.eu/education/library/study/2014/erasmus-impact_en.pdf

Wydawca

Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury
200, rue de la Loi
B-1049 Bruksela
+32 2 299 11 11
eac-info@ec.europa.eu
Strona www