Magazyn Coyote – nr poświęcony informacji i doradztwu dla młodzieży

Tematem numeru jest doradztwo i informacja młodzieżowa.

Publikacja redagowana jest w ramach partnerstwa pomiędzy Komisją Europejską a Radą Europy w dziedzinie młodzieży.

http://eryica.org/news/coyote-magazine-discusses-youth-information

Wydawca

ERYICA - European Youth Information and Counselling Agency
ERYICA A.S.B.L
26, Place de la Gare
+352 24873992
+352 26293215
info@eryica.org
Strona www