Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich (ECC-Net)

Europejskie Centrum Konsumenckie (ECK) w Polsce należy do Sieci Europejskich Centrów Konsumenckich (ECC-Net), pomagających konsumentom w całej UE. Centra bezpłatnie informują i edukują konsumentów w zakresie ich praw na terenie Unii Europejskiej oraz pomagają w polubownym rozwiązywaniu sporów transgranicznych z przedsiębiorcami mającymi siedziby w UE, Norwegii oraz Islandii.

Dzięki współpracy centrów w ramach sieci przeprowadzane są również badania i analizy stanu ochrony konsumentów w UE poprzez identyfikację luk i barier prawnych m.in. w obszarach: e-commerce, prawa pasażerów lotniczych, europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń.

Na stronie ECK znajdują się aktualności, publikacje, raporty, materiały edukacyjne oraz baza przepisów o ochronie konsumentów w Polsce i w Unii Europejskiej. Strona jest również narzędziem komunikacyjnym – oferuje możliwość zadawania pytań i konsultacji ze specjalistami.

http://www.konsument.gov.pl/