Europejska sieć SOLVIT

SOLVIT jest bezpłatnym i nieformalnym systemem, który pośredniczy w rozwiązywaniu konkretnie zaistniałych problemów - sporów z administracją publiczną innego państwa członkowskiego UE (oraz Norwegii, Lichtensteinu i Islandii). SOLVIT pomaga zarówno obywatelom, jak i przedsiębiorcom, a podstawą skargi mogą być wyłącznie przepisy prawa UE z zakresu rynku wewnętrznego.

Dotychczas SOLVIT pomagał głównie w sprawach z zakresu zabezpieczeń społecznych, praw pobytu, rejestracji pojazdów silnikowych, kontroli granicznych i drogowych oraz dotyczących uznawania kwalifikacji zawodowych, dostępu do rynku usług i swobody przedsiębiorczości.

Na stronie SOLVIT znajdują się publikacje dotyczące działań SOLVIT, film oraz linki do przydatnych stron instytucji unijnych. Strona zawiera również instrukcje dotyczące zgłaszania problemów.

www.solvit.gov.pl