Monitor Edukacji i Szkoleń

Publikacja zawiera szczegółowe informacje na temat zmian zachodzących w systemach kształcenia i szkoleń w Europie.

Celem publikacji jest ukazanie postępów dokonywanych przez poszczególne państwa w dążeniach do osiągnięcia celów i wskaźników rozwoju edukacji wyznaczonych w ramach UE. Monitor zawiera również analizy i opisy bieżących zmian w zakresie polityki edukacyjnej. W publikacji zamieszczono także zalecenia dla poszczególnych państw, wynikające z analizy danych.

Zainteresowani mogą również skorzystać z interaktywnej grafiki oraz dodatkowych informacji zawartych w Joint Research Centre.

Monitor Edukacji i Szkoleń

Wydawca

  European Commission DG Education and Culture
  Unit B4
  Avenue du Bourget, 1
  Belgium
  +32-2-2955704
  EAC-SSA-2012@ec.europa.eu
  European Commission-DG Education and Culture