Europejska Sieć Zapobiegania Przestępczości

Sieć ułatwia współpracę, kontakty oraz wymianę informacji i doświadczeń między podmiotami zajmującymi się zapobieganiem przestępczości. Zajmuje się gromadzeniem, oceną i przekazywaniem informacji poddanych weryfikacji, w tym o dobrych praktykach w zakresie prowadzonych działań w dziedzinie zapobiegania przestępczości.

Na stronie znaleźć można liczne publikacje, opisy badań, projektów i strategii, informacje nt. organizowanych konferencji oraz przydatne linki.

http://www.eucpn.org