Krajowe Punkty Kontaktowe Programów Badawczych Unii Europejskiej

Pomaga instytucjom naukowym, badawczo-rozwojowym, naukowcom, przedsiębiorstwom, organizacjom i władzom publicznym zainteresowanym uczestnictwem w programach badawczych UE (Horyzont 2020) poprzez działalność informacyjną, szkoleniową i ekspercką.

Na stronie znajdują się m.in. informacje dotyczące programu Horyzont 2020, programów wspierających karierę naukową i mobilność międzynarodową, a także innych programów.
Strona oferuje również możliwość znalezienia partnerów do współpracy.

http://www.kpk.gov.pl