Program Kreatywna Europa

Kreatywna Europa to program Komisji Europejskiej oferujący wsparcie finansowe dla sektorów audiowizualnych, kultury i kreatywnych.

Strony dwóch komponentów programu, Media i Kultura, zawierają bazę wiedzy o polskich i unijnych instytucjach kultury, programach, internetowy newsletter „Kreatywnik” (Kultura), informacje o inicjatywach, poradniki dotyczące innych źródeł finansowania oraz blog (Media), a także opisy dostępnych grantów i informacje o naborze wniosków.

http://www.kreatywna-europa.eu