Sieci ENIC-NARIC

ENIC (European Network of Nationtal Information Centres on academic recognition and mobility) - to Europejska Sieć Krajowych Ośrodków Informacji nt. uznawalności akademickiej i mobilności środowisk akademickich
NARIC (National Academic Recognition and Information Centres) – to Ośrodki Informacji o Uznawalności Wykształcenia do Celów Akademickich.

Na stronie internetowej znajdują się porady i informacje na temat uznawalności wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, związanych z edukacją akademicką, m.in.: procedury uznania wykształcenia wyższego (dyplomów, stopni naukowych), opisy systemów edukacji w państwach członkowskich UE oraz warunków edukacji za granicą, informacje nt. mobilności studentów oraz kadry akademickiej i naukowej.

http://www.enic-naric.net/poland.aspx