Europejska Sieć Migracyjna

Europejska Sieć Migracyjna prowadzi badania oraz zbiera i upowszechnia dane nt. migracji i azylu. Składa się z 29 punktów kontaktowych w Europie.

Strona Europejskiej Sieci Migracyjnej zawiera m.in. bazę kontaktową, publikacje i raporty z badań dotyczących praw cudzoziemców, słownik terminologii migracyjnej, informatory i krajowe broszury informacyjne.

http://www.emn.gov.pl

Krajowy Punkt Kontaktowy EMN w Polsce
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Departament Polityki Migracyjnej
ul. Stefana Batorego 5
02-591 Warszawa