School Education Gateway - portal

Źródło informacji na temat europejskich inicjatyw edukacyjnych oraz innowacyjnych praktyk. Portal został przygotowany z myślą o nauczycielach, pracownikach szkół, ekspertach i organizacjach działających w sektorze edukacji.

School Education Gateway nie jest jedynie stroną internetową. To również ogniwo łączące europejskie polityki edukacyjne i specjalistów-praktyków w dziedzinie edukacji. Jego użytkownicy mają dostęp do:
- serwisu informacyjnego, gdzie znajdują się wiadomości, publikacje, artykuły ekspertów i poradniki;
- innowacyjnych praktyk, czyli artykułów, w których zebrane są przykłady i inspiracje z różnych europejskich projektów;
- trzech narzędzi mających pomóc osobom składającym wnioski w programie Erasmus+ (katalog kursów doskonalenia zawodowego nauczycieli; oferty dla mobilnych w ramach tzw. mobilności edukacyjnej prezentujące oferty prowadzenia zajęć i pracy w szkole czy też obserwacji pracy za granicą; ogłoszenia publikowane przez osoby poszukujące parterów w celu nawiązania partnerstwa strategicznego).

Dostęp do treści publikowanych na portalu jest darmowy.

http://www.schooleducationgateway.eu/pl/pub/index.htm

Wydawca

  Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu Erasmus+
  ul. Mokotowska 43
  00-551 Warszawa
  +48 22 46 31 000
  kontakt@frse.org.pl
  Strona www
  Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji jest fundacją Skarbu Państwa, koordynatorem programu Erasmus+ w Polsce. Obsługuje programy wsparcia i współpracy zagranicznej w dziedzinie edukacji, szkoleń zawodowych i działań młodzieżowych.