European Funding Grant

Serwis poświęcony stypendiom i innym formom wsparcia finansowego dla studentów różnych kierunków, na każdym poziomie edukacji – w Europie i poza jej granicami.

Po zarejestrowaniu i uzupełnieniu swojego profilu serwis wyszukuje możliwości otrzymania stypendium, grantu i in., biorąc pod uwagę wybrany kierunek (lub kierunki – maksymalnie dwa). Dane można w dowolnej chwili edytować i zmieniać w ten sposób kryteria wyszukiwania.

Na stronie serwisu znajdują się również praktyczne wskazówki dotyczące ubiegania się o wsparcie finansowe, łącznie z rozmową kwalifikacyjną (jeżeli jest ona jednym z etapów ubiegania się o wsparcie).

Serwis jest opracowany w języku angielskim.

http://www.european-funding-guide.eu/