Euraxess - Baza ofert stypendialnych

Baza ofert stypendialnych zawiera listę instytucji polskich i zagranicznych, które przyznają stypendia, granty badawcze dla naukowców. Oferty zostały podzielone wg dziedzin naukowych w celu ułatwienia poszukiwań.

Każda oferta zawiera opis działalności jednostki, informacje o dziedzinach, których dotyczyć ma projekt badawczy oraz profil osoby aplikującej o stypendium.

http://www.euraxess.pl/index.php/praca-i-stypendia/baza-ofert-stypendialnych