Sieci informacyjne UE (publikacja)

Broszura zawiera krótkie opisy i dane kontaktowe unijnych instytucji, które prowadzą – jako główny aspekt działań lub jako działania towarzyszące – usługi informacyjne. Wśród wymienionych znajdują się m.in. Eurodesk, EURES, Europe Direct, Europass, Eurydice, EuroGuidance, Enic-Naric i in.

Wydanie 2015

http://ec.europa.eu/polska/news/documents/150414_broszura_sieci_informacyjne.pdf

Wydawca

  Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce
  Centrum Jasna
  ul. Jasna 14/16a
  00-041 Warszawa
  (22) 556 89 89
  (22) 556 89 98
  comm-rep-poland@ec.europa.eu
  Strona www
  Głównym zadaniem Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w państwach członkowskich jest zapewnienie jak najbardziej efektywnego przepływu informacji między Komisją Europejską a danym państwem członkowskim, poprzez prowadzenie szerokiej polityki informacyjnej na temat różnych dziedzin polityki UE, działalności Komisji Europejskiej, a także inicjowanych przez nią kampanii oraz akcji skierowanych do społeczeństwa.