AEGEE

Rue Nestor de Tiere 15
1030 Brussels, Belgium

telefon: +32 2 246 0320
fax: +32 2 246 0329
http://www.aegee.org/
email: headoffice@aegee.org

AEGEE (Association des Etats Généraux des Etudiants de 1'Europe) - Europejskie Forum Studentów jest największą interdyscyplinarną organizacją studencką zrzeszającą ponad 17 tys. członków z całej Europy. Stowarzyszenie, politycznie niezależne, za główny cel stawia sobie promowanie w środowisku akademickim idei europejskiej, demokratycznej współpracy i tolerancji. AEGEE zajmuje się przede wszystkim organizowaniem: konferencji, letnich uniwersytetów, wymian studenckich, "European Schools" oraz projektów europejskich.

Na terenie Polski oddziały AEGEE skupiają około 1000 członków w największych miastach akademickich.
AEGEE posiada 13 oddziałów w całej Polsce w:

Lublinie
Białymstoku
Gdańsku
Poznaniu
Toruniu
Łodzi
Warszawie
Wrocławiu
Zielonej Górze
Nowym Sączu
Krakowie
Gliwicach
Katowicach


AEGEE
AEGEE is the largest interdisciplinary students organisation with over 17 thousand members all over the Europe. Its main aim is to promote the concept of a Europe based upon democracy, co-operation and tolerance. AEGEE organises conferences, summer courses, student exchanges, runs "European Schools" along with other Euro-centred projects. In Poland AEGEE presently has about 100 members.