Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce

Akademia Rozwoju Filantropii
ul. Marszałkowska 6/6
00-590 Warszawa

telefon: (22) 622 01 22, 622 02 08
fax: (22) 622 02 11
http://www.filantropia.org.pl
email: arfp@filantropia.org.pl

Akademia wspiera lokalne społeczności, nagradza firmy zaangażowane społecznie, rozwija nowoczesną filantropię, promuje działalność społeczną, inspiruje do działania i zmiany postaw życiowych. W ramach tych działań Akademia realizuje szereg programów m.in. „Program Stypendialny AGRAFKA”, „Działaj Lokalnie”, "Agrafka Agory”.

The Academy for the Development of Philantrophy in Poland
The Academy supports local community initiatives, recognizes socially-involved companies, and provides the people willing to help with the methods to do so. Within the framework of the Youth Funds it supports local organisations in their work with childcare and youth projects.

Dostępne granty