Akademicki Związek Sportowy

ul. Kredytowa 1a
00- 056 Warszawa

telefon: +48 22 849 71 36
fax: +48 22 849 71 36
http://www.azs.pl/
email: zg@azs.pl

AZS działa w środowisku akademickich szkół państwowych, niepaństwowych i Kolegiów Nauczycielskich. Jego głównym celem jest upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki, rozwijanie sportu wyczynowego w środowisku akademickim. Działa na rzecz ochrony środowiska naturalnego. ZG AZS wydaje m.in. miesięcznik "Akademicki Przegląd Sportowy".

The University Sports Association
The Association is closely linked to Polish universities and was established in order to promote sporting values and encourage sport in a way that mirrors the university spirit.