Akademickie Centrum Informacji i Edukacji Europejskiej

ul. Banderii 4/231
01-164 Warszawa

telefon: (22) 201 35 50
fax: (22) 201 32 43
http://www.aciee.pl/
email: acieeuw@wp.pl

Głównym celem ACIEE jest wspieranie merytoryczne i wykonawcze inicjatyw prospołecznych. Organizacja zajmuje się realizacją szkoleń z zakresu rynku pracy, doradztwem zawodowym, prowadzeniem wolontariatu europejskiego, realizacją projektów edukacyjnych oraz szerzeniem edukacji ekologicznej. ACIEE współpracuje z polskimi i zagranicznymi organizacjami, promuje integrację Polski z UE oraz region mazowiecki.