Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne

ul. Warszawska 11
15-062 Białystok

telefon: +48 85 743 51 18
fax: +48 85 743 5718
http://www.btsk.pl/
email: btskbialystok@gmail.com

Towarzystwo wspiera białoruską działalność artystyczną, naukową, kulturalną, literacką oraz wydawniczą; organizuje konkursy, konferencje, imprezy kulturalne (m.in. Festiwal Piosenki Białoruskiej, Święto Kultury Białoruskiej, Kupalle, Białoruskie Festyny Ludowe).

The Bielarussian Social-Cultural Society
The Society supports Bielarussian artistic, cultural, scientific and literary activities. It organises competitions, conferences and cultural events.