Bialskopodlaskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego

ul. Księcia Witolda 21 / I
21-500 Biała Podlaska

telefon: 603 928 413, 724 600 303
http://www.bsrr.pl
email: info@bsrr.pl

Celem działalności Stowarzyszenia jest podejmowanie działań i wspieranie inicjatyw mających na celu rozwój miasta Biała Podlaska oraz regionu poprzez inspirowanie i popieranie inicjatyw społecznych w zakresie gospodarki, kultury, sportu i innych dziedzin aktywności społecznej.