Towarzystwo Amicus

ul. Brukowa 28/8
15-889 Białystok

telefon: (85) 653 77 53
fax: (85) 653 77 53
http://www.towarzystwoamicus.pl/
email: eurobialystok@bia.pl

Od 2000 roku Towarzystwo Amicus specjalizuje się w działaniach proeuropejskich. Prowadzi punkty sieci Komisji Europejskiej Europe Direct -Białystok oraz Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Warszawie. Punkty upowszechniają informacje o wszystkich aspektach związanych z członkostwem Polskiw UE, przede wszystkim zaś informują o funduszach unijnych oraz udzielają pomocy w ich pozyskiwaniu. Towarzystwo realizuje liczne wysokobudżetowe projekty.

Więcej informacji można znaleźć również na fanpage’u.