Głos Młodzieży

Grudzień 2008

Europejski Tydzień Młodzieży (ETM) w roku 2008 zdominowały debaty młodzieży o polityce Unii Europejskiej. W czasie debat młodzież pracowała nad rekomendacjami dla Unii Europejskiej, która miała je wziąć pod uwagę przy wyznaczaniu priorytetów polityki młodzieżowej na kolejne lata. Największa debata odbyła się w Warszawie. Jej przebieg i wypracowane rekomendacje dokumentuje „Głos Młodzieży” - dodatek tematyczny do „Twojego Eurodesku”, wydany w grudniu 2008 r.

ZałącznikWielkość
PDF icon Glos_Mlodziezy.pdf134.71 KB